بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز از مراحل پایانی تکمیل ایستگاه های فاز 2 خط 1

بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز از مراحل پایانی تکمیل ایستگاه های فاز 2 خط 1 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10521

QR: بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز از مراحل پایانی تکمیل ایستگاه های فاز ۲ خط ۱