بازدید مدیر عامل از پیشرفت دپوی مرکزی متروی شیراز

بازدید مدیر عامل از پیشرفت دپوی مرکزی متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6025

QR: بازدید مدیر عامل از پیشرفت دپوی مرکزی متروی شیراز