بازدید مدیر امور اداری شهرداری شیراز

جناب آقای پایداری  مدیریت امور اداری شهرداری شیرازبه همراه تنی چند ازمدیران وکارکنان خودازحوزه اداری سازمان قطارشهری شیراز وحومه بازدید نمودند. آقای پایداری دراین بازدید ۳ساعته؛ضمن دیدار رودررو باکلیه پرسنل سازمان واهداء شاخه گل؛ درنشستی صمیمانه به سوالات وابهامات ایشان پاسخ گفتند.

بازدید مدیر امور اداری شهرداری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2483

QR: بازدید مدیر امور اداری شهرداری شیراز