بازدید مدیرکل بازرسی استان فارس از خط ۲ متروی شیراز

بازدید مدیرکل بازرسی استان فارس از خط ۲ متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14606

QR: بازدید مدیرکل بازرسی استان فارس از خط ۲ متروی شیراز