بازدید مدیرعامل و معاونین قطار شهری شیراز از روند اجرائی ایستگاه وکیل

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7813

QR: بازدید مدیرعامل و معاونین قطار شهری شیراز از روند اجرائی ایستگاه وکیل