بازدید مدیرعامل مترو به همراه خبرنگاران

دربازدیدمدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز از پروژه ایستگاه نمازی که باحضورخبرنگاران وعکاسان وروزنامه نگاران شهر شیراز به عمل آمد ,مدیر عامل ضمن بازدیدبه سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

بازدید مدیرعامل مترو به همراه خبرنگاران – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2427

QR: بازدید مدیرعامل مترو به همراه خبرنگاران