لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2427

QR: بازدید مدیرعامل مترو به همراه خبرنگاران