بازدید مدیرعامل مترو اصفهان از نمایشگاه ساخت داخل مترو شیراز

بازدید مدیرعامل مترو اصفهان از نمایشگاه ساخت داخل مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24239

QR: بازدید مدیرعامل مترو اصفهان از نمایشگاه ساخت داخل مترو شیراز