بازدید مدیرعامل متروی شیراز از روند اجرائی فاز دو خط یک

بازدید مدیرعامل متروی شیراز از روند اجرائی فاز دو خط یک – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7026

QR: بازدید مدیرعامل متروی شیراز از روند اجرائی فاز دو خط یک