بازدید مدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز

بازدید مدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2692

QR: بازدید مدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز