بازدید مدیران سازمان و مسولین اجرای پروژه خط 2 (مشاور و پیمانکار) از رو سازی خط 1

بازدید مدیران سازمان و مسولین اجرای پروژه خط 2 (مشاور و پیمانکار) از رو سازی خط 1 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15972

QR: بازدید مدیران سازمان و مسولین اجرای پروژه خط ۲ (مشاور و پیمانکار) از رو سازی خط ۱