بازدید مدیران سازمان و مسولین اجرای پروژه خط ۲ (مشاور و پیمانکار) از رو سازی خط ۱

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15972

QR: بازدید مدیران سازمان و مسولین اجرای پروژه خط ۲ (مشاور و پیمانکار) از رو سازی خط ۱