بازدید مدیران مناطق شهرداری شیراز از ایستگاه های وکیل و امام حسین (ع)

بازدید مدیران مناطق شهرداری شیراز از ایستگاه های وکیل و امام حسین (ع) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8983

QR: بازدید مدیران مناطق شهرداری شیراز از ایستگاه های وکیل و امام حسین (ع)