بازدید مدیران مناطق شهرداری شیراز از ایستگاه های وکیل و امام حسین (ع)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8983

QR: بازدید مدیران مناطق شهرداری شیراز از ایستگاه های وکیل و امام حسین (ع)