بازدید مدیران مناطق شهرداری شیراز از ایستگاههای وکیل و امام حسین (ع) متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9084

QR: بازدید مدیران مناطق شهرداری شیراز از ایستگاههای وکیل و امام حسین (ع) متروی شیراز