بازدید مدیران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران از مترو شیراز

بازدید مدیران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران از مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13486

QR: بازدید مدیران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران از مترو شیراز