بازدید مدیران بانک مسکن از مترو شیراز

بازدید مدیران بانک مسکن از مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5537

QR: بازدید مدیران بانک مسکن از مترو شیراز