بازدید مدیران از از روند پیشرفت پایانه مرکزی قطار شهری شیراز

بازدید مدیران از از روند پیشرفت پایانه مرکزی قطار شهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7908

QR: بازدید مدیران از از روند پیشرفت پایانه مرکزی قطار شهری شیراز