بازدید مدیران ارشد شهرداری شیراز از مترو

بازدید مدیران ارشد شهرداری شیراز از مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4206

QR: بازدید مدیران ارشد شهرداری شیراز از مترو