بازدید فرمانده بسج سپاه ثارالله

بازدید فرمانده بسج سپاه ثارالله – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2769

QR: بازدید فرمانده بسج سپاه ثارالله