بازدید فرماندهی انتظامی استان فارس از متروی شیراز

بازدید فرماندهی انتظامی استان فارس از متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4707

QR: بازدید فرماندهی انتظامی استان فارس از متروی شیراز