بازدید فرماندار شیراز از فاز یک قطار شهری

بازدید فرماندار شیراز از فاز یک قطار شهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3763

QR: بازدید فرماندار شیراز از فاز یک قطار شهری