بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه دستاوردهای داخلی سازی مترو شیراز

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه دستاوردهای داخلی سازی مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24086

QR: بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه دستاوردهای داخلی سازی مترو شیراز