بازدید شورای فنی استان

بازدید شورای فنی استان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2704

QR: بازدید شورای فنی استان