بازدید شورای ترافیک استان از متروی شیراز

بازدید شورای ترافیک استان از متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5158

QR: بازدید شورای ترافیک استان از متروی شیراز