بازدید شورای ارزیابی پایتختی کتاب از طرح کتاب یک صفحه ای در مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15358

QR: بازدید شورای ارزیابی پایتختی کتاب از طرح کتاب یک صفحه ای در مترو شیراز