بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه (عادل آباد) خط 2

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه (عادل آباد) خط 2 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20248

QR: بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه (عادل آباد) خط ۲