بازدید شهردار محترم شیراز و هیئت امنای بازار از ایستگاه وکیل متروی شیراز

  1. film- (38)


بازدید شهردار محترم شیراز و هیئت امنای بازار از ایستگاه وکیل متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18624

QR: بازدید شهردار محترم شیراز و هیئت امنای بازار از ایستگاه وکیل متروی شیراز