بازدید شهردار محترم شیراز و هیئت امنای بازار از ایستگاه وکیل متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18624

QR: بازدید شهردار محترم شیراز و هیئت امنای بازار از ایستگاه وکیل متروی شیراز