بازدید شهردار محترم شیراز از عملیات عمرانی ایستگاه وکیل

بازدید شهردار محترم شیراز از عملیات عمرانی ایستگاه وکیل – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14076

QR: بازدید شهردار محترم شیراز از عملیات عمرانی ایستگاه وکیل