بازدید شهردار محترم شیراز از ایستگاه وکیل

بازدید شهردار محترم شیراز از ایستگاه وکیل – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15379

QR: بازدید شهردار محترم شیراز از ایستگاه وکیل