بازدید شهردار محترم شیراز از ایستگاه امام حسین (ع)

بازدید شهردار محترم شیراز از ایستگاه امام حسین (ع) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13505

QR: بازدید شهردار محترم شیراز از ایستگاه امام حسین (ع)