بازدید شهردار شیراز به همراه اصحاب محترم رسانه از ایستگاه وکیل الرعایا

بازدید شهردار شیراز به همراه اصحاب محترم رسانه از ایستگاه وکیل الرعایا – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16154

QR: بازدید شهردار شیراز به همراه اصحاب محترم رسانه از ایستگاه وکیل الرعایا