بازدید شهردار شیراز به همراه اصحاب محترم رسانه از ایستگاه وکیل الرعایا

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16154

QR: بازدید شهردار شیراز به همراه اصحاب محترم رسانه از ایستگاه وکیل الرعایا