بازدید شهردار شیراز از پروژه دپو مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27408

QR: بازدید شهردار شیراز از پروژه دپو مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز