بازدید ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز و ناظر سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25791

QR: بازدید ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز و ناظر سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز