بازدید ریاست حمل و نقل ریلی از ایستگاه امام حسین (ع)

بازدید ریاست حمل و نقل ریلی از ایستگاه امام حسین (ع) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13602

QR: بازدید ریاست حمل و نقل ریلی از ایستگاه امام حسین (ع)