بازدید ریاست حمل و نقل ریلی از ایستگاه امام حسین (ع)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13602

QR: بازدید ریاست حمل و نقل ریلی از ایستگاه امام حسین (ع)