بازدید روشندلان یاوران شب چراغ در روز جهانی معلولین

بازدید روشندلان یاوران شب چراغ در روز جهانی معلولین – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13587

QR: بازدید روشندلان یاوران شب چراغ در روز جهانی معلولین