بازدید راهبران سازمان فنی و حرفه ای از ایستگاه زندیه و ایستگاه میدان امام حسین (ع)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10423

QR: بازدید راهبران سازمان فنی و حرفه ای از ایستگاه زندیه و ایستگاه میدان امام حسین (ع)