بازدید رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران از ایستگاه امام حسین (ع) خط 2

بازدید رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران از ایستگاه امام حسین (ع) خط 2 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25806

QR: بازدید رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران از ایستگاه امام حسین (ع) خط ۲