بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز از پروژه خط دو

بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز از پروژه خط دو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15043

QR: بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز از پروژه خط دو