بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی

  1. بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از خط ۲ متروی شیراز دوشنبه ۶ آبان ماه
  2. بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از خط ۲ متروی شیراز دوشنبه ۶ آبان ماه
  3. بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از خط ۲ متروی شیراز دوشنبه ۶ آبان ماه


بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18828

QR: بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی