بازدید رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر شیراز از مترو

بازدید رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر شیراز از مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4056

QR: بازدید رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر شیراز از مترو