بازدید رئیس شورای اسلامی شهر شیراز،اعضاء کمیسیون عمرانی و سرپرست شهرداری شیراز،خط دو مترو

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر شیراز،اعضاء کمیسیون عمرانی و سرپرست شهرداری شیراز،خط دو مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21798

QR: بازدید رئیس شورای اسلامی شهر شیراز،اعضاء کمیسیون عمرانی و سرپرست شهرداری شیراز،خط دو مترو