بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز از روند پیشرفت خط دو مترو

بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز از روند پیشرفت خط دو مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16589

QR: بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز از روند پیشرفت خط دو مترو