بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از مجتمع آموزشی نابینایان شوریده شیرازی در مجاورت ایستگاه در حال ساخت سعدی خط ۲ مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29658

QR: بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از مجتمع آموزشی نابینایان شوریده شیرازی در مجاورت ایستگاه در حال ساخت سعدی خط ۲ مترو