بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از روند عملیات اجرایی ایستگاه های رحمت و دولت خط ۲ مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30649

QR: بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از روند عملیات اجرایی ایستگاه های رحمت و دولت خط ۲ مترو