بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از ایستگاه های خط ۲

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23494

QR: بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از ایستگاه های خط ۲