بازدید رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز از ایستگاه رحمت

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30390

QR: بازدید رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز از ایستگاه رحمت